Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

O dotačních možnostech pro obce informoval seminář Eurocentra Hradec Králové

23.10.2014

Zástupci obcí a měst z Královéhradecka měli toto úterý možnost dozvědět se o dotačních příležitostech, které se jim po roce 2014 otevírají.

Více než 60 účastníků z řad starostů obcí a zástupců měst a místních akčních skupin se sešlo v Centru celoživotního vzdělávání, aby se zde dozvěděli, jak a na co budou moci čerpat finance v novém programovacím období. Na semináři, který pro ně připravilo Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s partnery, měli příležitost získat nové nápady na projekty lokálního i mezinárodního charakteru.

„Jelikož vyhlášení výzev nových operačních programů je plánováno až na rok 2015, chtěli jsme obcím ukázat, že mají další možnosti financování projektů, než jen skrze strukturální fondy. Zaměřili jsme se proto i na představení méně známých grantových podpor fungujících mimo struktury Evropské unie, jako je Mezinárodní visegrádský fond, či Česko-německý fond budoucnosti“, za organizátory uvedla vedoucí Eurocentra Hradec Králové, Renata Černilovská. A na co lze v takových programech podporu získat? Jak uvedl Jiří Sýkora z Mezinárodního visegrádského fondu: „Peníze Vám kromě investičních projektů dáme téměř na cokoliv. Chce to mít nápad, partnery ze zemí Visegrádské čtyřky a nebát se nás oslovit.“ Program je navíc velice výhodný i pro malé obce, které do projektu nemusí investovat ani euro, postačí, když se na projektu budou podílet běžnými náklady, jako jsou práce a pronájem prostor.

Z nových operačních programů EU byly návštěvníkům představeny programy přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko a program Životní prostředí. V obou programech už jsou známé prioritní osy a specifické cíle podpory. Obce se tak mohly zorientovat v nových podmínkách programů a udělat si představu o tom, na jaké projekty v budoucnu budou moci žádat o finanční příspěvek a na jaké nikoliv. „Velkým lákadlem budou kotlíkové dotace, které budou spadat pod nový operační program Životního prostředí, v rámci Prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. O dotace ale nebudou moci žádat koncoví uživatelé, nýbrž kraj, který tyto žádosti bude administrovat“ uvedla Dagmar Hudson, z Ministerstva životního prostředí. 

Na druhou stranu, jak uvedl Roman Klíma z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se v novém období sníží podpora cestovního ruchu, v programovém období 2007-2013 velmi využívaná. „Např. cyklistické stezky budou podporovány pouze v případě, že jejich výstavbou dojde k zpřístupnění a zvýšení využití přírodního a kulturního dědictví v oblasti cestovního ruchu a v návaznosti na to k vytváření předpokladů pro vznik dalších pracovních příležitostí“ , uvedl k prioritám operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko Roman Klíma“.

V neposlední řadě byly účastníkům představeny EHP a Norské fondy a komunitární programy EU pro zaměstnanost a sociální inovace, či program Evropa pro občany, v rámci kterého mohou žadatelé získat mimo jiné finanční příspěvek na podporu partnerství obcí.

Seminář byl organizován Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a informačními středisky Europe Direct Hradec Králové a Dvůr Králové nad Labem.

 

Prezentace ze semináře ke stažení:

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko (Roman Klíma, Krajský úřad Královéhradeckého kraje)

Grantové program Česko-německého fondu budoucnosti (Oliver Engelhardt, Česko-německý fond budoucnosti)

Grantové programy Mezinárodního visegrádského fondu (Jiří Sýkora, Mezinárodní visegrádský fond)

OP Životní prostředí 2014 - 2020 (Dagmar Hudson, Ministerstvo životního prostředí)

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (Jitka Zukalová, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

EHP a Norské fondy (Vlastimil Vaněk, Ministertvo financí České republiky)

Evropa pro občany (Kateřina Hamplová, Úřad vlády České republiky)

Erasmus+ (Petr Chaluš, Dům zahraniční spolupráce)

 

Fotogalerie

Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty