Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Kalendář akcí

Název akce Seminář Dotace pro obce k výzvě č. 73 v IROP: Výstavba a modernizace přestupních terminálů II
Datum 25.05.2017 09:30 - 12:30
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Královehradecký kraj / Hradec Králové / Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Popis akceSíť regionálních Eurocenter a Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vás srdečně zvou na další seminář Dotace nejen pro obce k aktuálním výzvám IROP, tentokrát k vyhlášené výzvě č. 73: "Výstavba a modernizace přestupních terminálů".

Seminář má za cíl představit aktuálně vyhlášenou výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu č. 73: „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. Seminář je primárně určen potenciálním žadatelům, na které jsou výzvy zaměřeny, mezi něž patří především kraje, obce, města a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území NUTS 2 Severovýchod (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj).

 Výzva umožňuje podpořit 2 základní aktivity:

1)      Terminály, ale pouze takové, které odpovídají kategorizaci přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2 (přestupní uzel je místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy; norma stanovuje nejen kategorizaci přestupních uzlů podle významu/funkce a podle velikosti, ale i minimální parametry na řešení pěší, cyklistické a individuální automobilové dopravy a doporučené vybavení jednotlivých kategorií přestupních uzlů). Dle kritérií přijatelnosti musí z řešeného přestupního uzlu odjíždět v běžný pracovní den více než 40 spojů linek veřejné hromadné dopravy. Při současném řešení infrastruktury pro veřejnou dopravu lze v rámci této aktivity řešit i parkovací systém.

2)      Samostatné parkovací systémy, ale pouze takové, které mají přímou vazbu na stanici/zastávku/přestupní uzel, ze kterého v běžný pracovní den odjíždí více než 20 spojů linek veřejné hromadné dopravy. Přímou vazbou se myslí to,že jde buď přímo o součást terminálu, nebo mezi parkovacím systémem a samostatnou zastávkou/stanicí/přestupním uzlem musí existovat přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší v délce maximálně 200 metrů. Kapacitní řešení parkoviště musí odpovídat jeho využitelnosti pro podporu multimodality – tedy přechodu z individuální automobilové na veřejnou dopravu (návrh kapacity musí vycházet ze zpracované dopravně-inženýrské analýzy).

Pokud by projekt řešil rekonstrukci/modernizaci terminálu/parkovacího systému, musí  být v rámci projektu zahrnuty stavební úpravy přestupního uzlu, parkoviště nebo parkovacího domu, jimiž dochází minimálně k přestavbě zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch pro vozidla a chodce (cestující), jejichž výsledkem je zachování nebo navýšení kapacity terminálu nebo parkovacího systému.

Přehled aktuálně vyhlášených výzev v IROP naleznete zde.

Registraci na seminář prosím proveďte vyplněním tohoto formuláře nejpozději do pondělí 22.5. 2017.

Pozvánka ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

Prezentace ke stažení:

1. prezentace - Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

2. prezentace - IS KP14+

3. prezentace - Veřejné zakázky

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty