Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Kalendář akcí

Název akce Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko v oblasti cestovního ruchu
Datum 22.03.2018 10:00 - 15:00
Typ akce Odborné semináře
Místo akce Královehradecký kraj / Hradec Králové / Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Sál Zastupitelstva, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Popis akceRegionální Eurocentra a Královéhradecký kraj Vás zvou na seminář, kde se dozvíte informace potřebné k realizaci česko-polských přeshraničních projektů v oblasti cestovního ruchu a destinačního managementu.

Zveme Vás na školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko, které bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (cestovní ruch), přičemž bude představena jak otevřená výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu.

Školení je určeno jak pro nové žadatele, tak i pro zájemce, kteří již mají zkušenosti s programem a chtějí získat nové informace. Na školení budou představeny základní informace o programu, podporované typy aktivit v prioritní ose 2, termíny pro předkládání projektových záměrů a žádostí, způsobilé výdaje, poznatky z dosavadních příjmů žádostí a další informace.

V druhé části školení bude prostor pro konzultace projektových záměrů se zástupci Společného sekretariátu programu Olomouc a Královéhradeckého kraje. Časový interval pro konzultace je omezený, o zařazení zájemců do konzultací bude rozhodovat čas přihlášení - všichni přihlášení zájemci o konzultace následně obdrží podrobnější informace. Pozn.: v případě nezařazení do konzultací je možno dohodnout osobní konzultaci na Královéhradeckém kraji, případně na Společném sekretariátu programu v Olomouci.

Mezi oprávněné projektové aktivity patří například rekonstrukce a revitalizace za účelem zřízení česko-polských muzeí, galerií apod., výstavba česko-polských informačních center, podpora nehmotného kulturního dědictví (festivaly tradic, ukázky řemesel), přeshraniční zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví (naučné stezky, cyklostezky), informační, marketingové a propagační aktivity (www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů, tištěné materiály, společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity, společné účasti na veletrzích) a podobně.

Organizace destinačního managementu mohou navíc využít i specifickou výzvu pro projekty destinačního managementu s finanční alokací přesahující 100 mil. Kč. Tato výzva je zaměřená na tvorbu přeshraničního produktu cestovního ruchu a na navazující marketingovou kampaň, do projektových aktivit se mohou zapojit také relevantní informační centra v podporovaném území.

Jedná se pravděpodobně o poslední výzvy s významnou finanční alokací v prioritní ose 2 !

Zahájení semináře: 10:00 hod. (9:30 - 10:00 registrace účastníků)
Předpokládané ukončení semináře: 15:00 hod.

Registrační formulář, prosím, vyplňte do 15. března 2018 (do 12 hodin). Registrační formulář naleznete na tomto odkazu.

Další informace o školení: Ing. Roman Klíma, oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz.

Pozvánka ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty